Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice Cluj

  • O.S.P.A - institutie publica cu personalitate juridica, pe sistem de autofinantare;
  • O.S.P.A - organ tehnic de specialitate a M.A.D.R si subordonat Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Cluj;
  • O.S.P.A - are obiect de activitate : studii, cercetari si analize de sol, plante si apa;

Baza legislativa de functionare

Situatia incadrarii personalului

Programul de management 2015-2020

Buget de venituri si cheltuieli 2018

Buget de venituri si cheltuieli 2019

Buget de venituri si cheltuieli 2020

Buget de venituri si cheltuieli 2021

Buget de venituri si cheltuieli 2022

Buget de venituri si cheltuieli 2023